บริษัท กับ ห้างหุ้นส่วน ต่างกันอย่างไร??

บริษัท กับ ห้างหุ้นส่วน ต่างกันอย่างไร??

เมื่อถึงจุดที่ธุรกิจเริ่มเป็นรูปเป็นร่างพร้อมที่จะก้าวหน้าและเติบโต ความน่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งสำคัญ การจะทะเบียนบริษัทคงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและตอบโจทย์มากที่สุดนั่นเอง คำถามที่ตามมาคือ ธุรกิจของเราควรจดทะเบียนบริษัทแบบไหนดี? จะจดเป็นบริษัทจำกัด (บจก.)” หรือ“ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)” แบบไหนที่ตรงกับตัวเราและธุรกิจของเรามากที่สุด? มาดูกัน

จดทะเบียนบริษัท, จดบริษัท, จด บริษัท, จดหจก, จด หจก, จก หจก., บริษัท กับ ห้างหุ้นส่วน, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, ผู้ถือหุ้น, 1. หุ้นส่วน, CPA, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้น, หุ้นส่วนผู้จัดการ, หุ้นส่วนทั่วไป, บัญชี, ภาษี, VAT, WHT, Tax, มูลค่าเพิ่ม, นักบัญชี, ทำบัญชี, กิจการ

เพิ่มเติม

สำหรับประเภทการลงทุนของห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) สามารถแบ่งได้อีก 2 ประเภท คือ

จดทะเบียนบริษัท, จดบริษัท, จด บริษัท, จดหจก, จด หจก, จก หจก., บริษัท กับ ห้างหุ้นส่วน, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, ผู้ถือหุ้น, 1. หุ้นส่วน, CPA, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้น, หุ้นส่วนผู้จัดการ, หุ้นส่วนทั่วไป, บัญชี, ภาษี, VAT, WHT, Tax, มูลค่าเพิ่ม, นักบัญชี, ทำบัญชี, กิจการ

1 thought on “บริษัท กับ ห้างหุ้นส่วน ต่างกันอย่างไร??”

Leave a Comment