Home

เกี่ยวกับเรา

M.F.N. คือ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร และที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ให้แก่ธุรกิจ Startup SME บริษัทมหาชน และบริษัทข้ามชาติ ซึ่งมีความเข้าใจดีในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ โดยมีศักยภาพ และความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของ M.F.N. ที่จะมีส่วนให้งานบริการมีคุณภาพและประสบความสำเร็จ

จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
เริ่มต้นเพียง 4,500 บาท
จบ ครบที่เดียว ไม่มีจ่ายเพิ่ม!!!
ฟรี! จองชื่อบริษัท
ฟรี! ตรายางพร้อมออกแบบ
ฟรี! คัดเอกสารให้ทั้งชุด
ฟรี! ให้คําปรึกษาตลอดการดําเนินการ
ติดต่อ: 095-926-6145,092-945-9855,082-441-6061

M.F.N.Accounting สำนักงานบัญชี ที่มุ่งเน้นให้บริการทางด้านบัญชีแบบมืออาชีพ

M.F.N.Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้านบัญชีแบบครบวงจร ได้แก่ รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี ยื่นภาษี บริการจดทะเบียนภาษี จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จำกัด รวมถึงการจดเลิกกิจการ และ การให้บริการอบรม สัมมนา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการควบคุมคุณภาพโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ระดับโลก (ฺBig 4) ผู้ประกอบการทุกท่านสามารถมั่นใจในความถูกต้องของการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา

• นำระบบ E-Tax Invoice หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับลูกค้าของสำนักงานที่จด VAT ทุกราย (100%) สอดรับกับมาตรการช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสูงสุด 40,000 บาท ทำให้ลูกค้าของ M.F.N. ออกใบกำกับภาษีออนไลน์ได้ทันที มียอดขายเติบโตอย่างก้าวกระโดด

• ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ในการทำงาน 100% เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงานบัญชี M.F.N. สามารถปิดงบการเงินของลูกค้ารายเดือนเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วกว่า 80% และคาดว่าจะดำเนินการครบถ้วน 100% ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้)

• อัปเดตธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่หลากหลาย


ปัจจุบัน M.F.N. เป็นผู้เชียวชาญด้านการจัดทำบัญชีและวางแผนภาษีในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจการแพทย์และคลินิกเสริมความงาม ร้านอาหาร ปั้มน้ำมันและแก๊ส ธุรกิจขายผ่าน Delivery ทุกช่องทาง ธุรกิจขายออนไลน์ (Shopee, lazada, TikTok) เป็นต้น

ให้แก่ธุรกิจ Startup SME บริษัทมหาชน และบริษัทข้ามชาติ ซึ่งมีความเข้าใจดีในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ โดยมีศักยภาพ และความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของ M.F.N. ที่จะมีส่วนให้งานบริการมีคุณภาพและประสบความสำเร็จ

เกี่ยวกับเรา

M.F.N. คือ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี
ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร และที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ให้แก่ธุรกิจ Startup SME บริษัทมหาชน และบริษัทข้ามชาติ ซึ่งมีความเข้าใจดีในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ โดยมีศักยภาพ และความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของ M.F.N. ที่จะมีส่วนให้งานบริการมีคุณภาพและประสบความสำเร็จ

จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
เริ่มต้นเพียง 4,500 บาท

จบ ครบที่เดียว ไม่มีจ่ายเพิ่ม!!!
ฟรี! จองชื่อบริษัท
ฟรี! ตรายางพร้อมออกแบบ
ฟรี! คัดเอกสารให้ทั้งชุด
ฟรี! ให้คําปรึกษาตลอดการดําเนินการ
ติดต่อ: 095-926-6145,092-945-9855,082-441-6061บริการของเรา

บริการของเรา

จัดทำบัญชี

อ่านรายละเอียด

ตรวจสอบบัญชี

อ่านรายละเอียด

วางระบบบัญชี
และให้คำปรึกษาธุรกิจ

อ่านรายละเอียด

จัดตั้งบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จำกัด

อ่านรายละเอียด

อบรม สัมมนา

อ่านรายละเอียด

ธุรกิจที่ M.F.N มีประสบการณ์ตรง

ธุรกิจซื้อขายออนไลน์

ธุรกิจร้านอาหาร
(มีหน้าร้าน/แอปพลิเคชั่น)

คลินิคเสริมความงามและ
การให้บริการทางการแพทย์

ธุรกิจปั๊มน้ำมัน

ธุรกิจปั๊มแก๊ส

ธุรกิจแฟรนไชส์

ธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์

ธุรกิจก่อสร้างและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทีมงานหลักของเรา

คุณณัฐพงษ์ บุญรังษี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

คุณสุดารัตน์ ชิโณรโส

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชี
และการตรวจสอบภายใน

คุณฤดีทิพย์ จำปาถิ่น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำบัญชี

ทีมงานหลักของเรา

คุณณัฐพงษ์ บุญรังษี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

คุณสุดารัตน์ ชิโณรโส

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชี
และการตรวจสอบภายใน

คุณฤดีทิพย์ จำปาถิ่น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำบัญชี

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ติดต่อเรา