ทำธุรกิจออนไลน์ ต้อง จดทะเบียนพาณิชย์ มั้ย??

ทำธุรกิจออนไลน์ ต้อง จดทะเบียนพาณิชย์ มั้ย??

สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์ ที่ไม่มีหน้าร้านเป็นของตนเอง คุณอาจกำลังสงสัยว่าการ จดทะเบียนพาณิชย์ จำเป็นหรือไม่ ไปหาคำตอบกันในบทความนี้กัน

เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ก้าวหน้าในปัจจุบันช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ช่องทางการขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตทั้ง website, social media, และ application เช่น Facebook, Instagram, Shopee, Lazada เป็นช่องทางที่ลงทุนต่ำและเข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้างทำให้คนจำนวนมากหันมาประกอบกิจการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์ การเลือกรูปแบบธุรกิจก็มีความสำคัญไม่ต่างจากผู้ที่ทำธุรกิจแบบมีหน้าร้านปกติ เพราะผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์ก็มีสิทธิเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านทั่วไป และมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเช่นกัน ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจ online จึงต้องเลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจของตน หากต้องการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลก็ต้องดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งให้เรียบร้อย และหากทำธุรกิจคนเดียวก็ต้องนำรายได้จากการทำธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ตมาคำนวณรวมในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีด้วย

นอกจากนี้ผู้ประกอบการผ่านอินเตอร์เน็ตยังมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อจดทะเบียนแล้วผู้ประกอบการจะได้รับเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำเครื่องหมาย Registered แสดงไว้บน Web Site หรือ Home Page เพื่อแสดงว่าได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว การจดทะเบียนจะช่วยให้กิจการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เมื่อผู้ซื้อเห็นเครื่องหมาย Registered แล้ว จะเกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น

Leave a Comment