ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับ รายได้สถานพยาบาล และ ภาษีสำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม

ธุรกิจสุขภาพ ความงาม

ในเมืองใหญ่ ๆ ทั่วประเทศไทย มีการเปิดธุรกิจสุขภาพ ความง … Read more

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังประกาศใช้ กฎหมาย e-Service เพื่อจักเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

กฎหมาย e-Service

จากการที่ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประม … Read more